رشته ای فوق تخصصی از چشم پزشکی می باشد. در این رشته فوق تخصصی، فارغ التحصیلان متخصص چشم پزشکی مدتی را بطور اختصاصی در زمینه نحوه معاینه چشم کودکان و بیماری های خاص چشم کودکان و نحوه تشخیص و درمان آنها به تحصیل می پردازند.

معمولا انحراف چشم جزء بیماری های شایع چشم کودکان و در کودکان انحراف چشم شایعتر از بزرگسالان است و به همین دلیل همراه با دوره آموزشی بیماری های چشم کودکان، در این دوره فوق تخصصی انواع انحرافات چشم و نحوه تشخیص و د رمان آن ها نیز به متخصصین آموزش داده می شود .

استرابیسم به معنی انحراف چشم می باشد و به همین دلیل رشته فوق تخصصی فوق مجموعا به عنوان فوق تخصص چشم پزشکی کودکان و استرابیسم شناخته می شود. در انجمن چشم پزشکی ایران نیز گروه فوق تخصصی چشم پزشکی کودکان و استرابیسم وجود دارد.