آیا تماشای تلویزیون چشم را ضعیف می کند؟

 برای پاسخ به این سوال باید تعریفی از ضعیفی چشم داشت. این اصطلاح توسط عموم مردم برای زمانی که فرد از عینک استفاده می کند به کار برده می شود و شایعترین نوع آن هم نزدیک بینی می باشد. هنوز ثابت نشده است که تماشای تلویزیون باعث نیاز فرد به عینک و به اصطلاح ضعیفی چشم گردد. این موضوع در مورد نزدیک شدن به صفحه تلویزیون که توسط کودکان انجام می شود نیز صادق است. اگر چه نزدیک شدن به صفحه تلویزیون توسط کودکان باعث ضعیفی چشم نمی شود ولی می تواند علامتی از ضعیفی چشم و به اصطلاح نیاز کودک به عینک باشد.

علاوه بر این، نزدیک نشستن به تلویزیون ناشی از شلوغی محیط و به علت نیاز کودک به شنیدن صدای تلویزیون است و گاهی علامتی از اختلال شنوایی در کودک است.

درخردسالان نزدیک شدن به تلویزیون می تواند ناشی از تمایل به تمرکز بیشتر روی برنامه تلویزیونی باشد. اصولا در خردسالان برای افزایش تمرکز هنگام فعالیتهای چشمی به موضوع نزدیک می شوند، مثلا موقع کشیدن نقاشی نیز به کاغذ خیلی نزدیک می شوند.

نزدیک شدن به تلویزیون بخصوص در صفحه های تلویزیون بزرگ باعث می شود که کودک نتواند به همه صفحه تلویزیون محیط باشد و باید مرتبا چشم خود را به دنبال تصاویر حرکت دهد که باعث خستگی چشم می شود. ضمنا صفحه تلویزین شبیه صفحه کامپیوتر یک صفحه دیجیتال می باشد و نزدیک شدن به آن باعث خستگی چشم و سوزش و خشکی چشم می شود.

گاهی در درمان تنبلی چشم، بخصوص وقتی بستن یک چشم انجام می شود، تماشای تلویزیون در درمان تنبلی چشم توصیه میگردد.

اگر چه آسیب چشمی ناشی از تلویزیون ثابت نشده است ولی باید مانند سایر فعالیتهای روزانه کودک برنامه ریزی شده باشد تا کودک به سایر فعالیتها نیز بپردازد. ضمنا تماشای تلویزیون به مدت طولانی و عدم تحرک عوارضی نظیر چاقی کودک را به همراه دارد.