یکی از دلایلی که والدین کودک جهت معاینه به چشم پزشک مراجعه می کنند ، پلک زدن مکرر کودک است .

این پلک زدن های سریع معمولا منشاء عصبی داشته و ناشی از ناراحتی های روحی کودک می باشد. مثلا در صورتی که مدرسه کودک تغییر کرده باشد و یا یکی از نزدیکان را از دست داده باشد این حالت ایجاد می شود.

معمولا پلک زدن ناخودآگاه است و تذکر به کودک که آن را انجام ندهد اثری نخواهد داشت.

امروزه با رایج شدن بازی های کامپیوتری مهیج، انجام این بازی ها برای کودک هیجان زا است و می تواند باعث بروز حالات روحی در کودک گردد که منجر به پلک زدن مکرر شود.

پلک زدنهای مکرر آسیبی به چشم نمی رساند و باعث تنبلی چشم یا کاهش دید نمی شود و در صورتی که قبلا کودک معاینه چشم نشده باشد، معاینه کاملی لازم است که چشم پزشک انجام دهد تا اگر تنبلی چشم وجود دارد و تشخیص داده نشده است، مشخص گردد.