آیا استفاده از کامپیوتر باعث آسیب به چشم می شود؟

کامپیوتر و در حقیقت مانیتور کامپیوتر یک صفحه دیجیتال است . همانگونه که در مورد تلویزیون صادق است، استفاده از صفحه های دیجیتال باعث ضعیفی چشم نمی گردد. استفاده طولانی از این صفحه ها باعث خستگی چشم شده و علائم ناشی از آن نظیر سوزش چشم بروز می کند. علائم چشمی ناشی از کار با کامپیوتر به علت فاصله کمتر، بیشتر از صفحه تلویزیون می باشد و از سوی دیگر وضعیت بدن در جلوی کامپیوتر وضعیت خاصی است که خود باعث تشدید خستگی می شود. خستگی چشم ایجاد شده توسط کامپیوتر سندروم بینایی ناشی از کامپیوتر نام دارد .

این عارضه در سالهای اخیر بدنبال مصرف همگانی کامپیوتر ایجاد شده است و معمولا هنگام نگاه کردن به صفحه کامپیوتر ایجاد می گردد. علائم آن احساس سنگینی و سوزش چشم و اشک ریزش است و در حقیقت یک نوع خستگی چشم می باشد. اصولا کار زیاد با کامپیوتر مثل هر فعالیت دیگری که زیاد انجام شود ایجاد خستگی می کند پس اختلال چشمی ناشی از کامپیوتر وقتی است که با اندکی کار با کامپیوتر ایجاد شود و علت آن عیب انکساری و نیز انحراف مخفی چشم می باشد. وجود خشکی چشم بعلت عدم پلک زدن در هنگام کار با کامپیوتر نیز می تواند باعث بروز اختلال چشمی شود . در برخی منابع، علائم اسکلتی مانند درد شانه و مچ دست و کمر درد ناشی از کار زیاد با کامپیوتر که معمولا از وضعیت نامناسب بدن هنگام کار با کامپیوتر ناشی می شود را نیز جزء اختلال چشمی ناشی از کامپیوتر عنوان کرده اند ولی اگر چه این عوامل باعث تشدید ناراحتی ایجاد شده در چشم ناشی از کاربرد کامپیوتر می گردد ولی بهتر است جزء آن علائم محسوب نگردد.

در پایان چه تلویزیون و چه کامپیوتر میتواند مانع شود که کودک به سایر فعالیتها بپردازد و این سبب کم تحرکی کودک و چاقی می گردد و به همین دلیل در مورد هر دو باید برنامه ریزی توسط والدین صورت گیرد.

همانند تلویزیون، کامپیوتر نیز می تواند در درمان تنبلی موثر باشد. بخصوص زمانی که عینک تجویز شده است و یا یک چشم بسته شده تا چشم دیگر فعال شود، تماشای تلویزیون و کار با کامپیوتر توصیه می شود.