هنگامی که مژه ای داخل چشم می شود فرد را شدیدا آزرده میکند و فرد قادر به بازکردن چشم نمی باشد. این احساس با وارد شدن هر چیزی غیر از مژه از محیط خارج به داخل چشم نیز ایجاد می شود. به همین دلیل احساس ایجاد شده ناشی از ورود اجسام خارجی به چشم احساس جسم خارجی نامیده می شود.

علاوه بر ورود اجسام به داخل چشم هر گونه تحریک سطح چشم باعث بروز این احساس می گردد. خشکی چشم ، ورود موارد شیمیایی به چشم، خراشیدگی های سطح قرنیه از جمله علل احساس جسم خارجی می باشد. احساس جسم خارجی وقتی به طور ناگهانی و شدید باشد و پس از مدت کوتاهی از بین نرود، نیازمند مراجعه فوری به پزشک می باشد.

در صورتی که جسم خارجی وارد شده هنگام کار با فلزات باشد و به اصطلاح پلیسه آهن وارد چشم شده باشد باید از خارج کردن آن توسط افراد غیر متخصص پرهیز نمود چون ممکن است تکه آهن بطور کامل خارج نشود و بخصوص اگر مدتی روی قرنیه مانده باشد ایجاد یک حلقه قهوه ای رنگ اطراف آن می شود که باید آن نیز خارج شود. از همه مهمتر گاهی پلیسه ها متعدد هستند و ممکن است علاوه بر آنکه روی سطح قرنیه دیده شود یکی داخل چشم شده باشد که فقط هنگام معاینه با وسایل دقیق چشم پزشکی قابل تشخیص است و به همین دلیل باید معاینه توسط متخصص چشم انجام شود.
feeling foreign thing in eye