کافی نبودن تطابق چشم برای دید نزدیک پیر چشمی است . تطابق افزایش قدرت انکساری عدسی چشم برای متمرکز کردن تصویر اشیاء نزدیک به چشم ، روی شبکیه است . مقدار تطابق در ابتدای زندگی بسیار زیاد است و به همین دلیل شیرخواران به راحتی می توانند اشیایی که خیلی به چشم نزدیک هستند. را ببینند. کم کم در طول عمر قدرت تطابق کم می شود تا جایی که برای یک فرد بدون عیب انکساری در چهل سالگی میزان تطابق به حدی کم می شود که برای خواندن کافی نیست و به آن پیر چشمی گفته می شود.

تطابق چشم می تواند به خنثی کردن دور بینی هم کمک کند. اگر فرد دور بینی داشته باشد و این تطابق برای خنثی کردن آن به کار رود، باقیمانده تطابق برای دید نزدیک نسبت به افراد هم سن وی می شود. زمانی که تطابق باقیمانده برای دید نزدیک و خواندن کافی نیست یعنی پیر چشمی در سنین پائین تر اتفاق می افتد و به اصطلاح به آن پیر چشمی زودرس گفته می شود.