در ابتدای هر معاینه قدرت بینایی باید بررسی شود. برای بررسی قدرت بینایی لازم است از تابلوهای دید استاندارد استفاده کرد. تابلوی دید استاندارد تابلویی است که اندازه حروف آن با یکدیگر تناسب دارد و اندازه حروف آن برای فاصله ای که در آن نصب شده است مشخص شده باشد. پس والدین نباید اقدام به تهیه تابلوی دید و اندازه گیری دید کودک خود کنند.

برای تشخیص دقیق تنبلی چشم بهتر است در همه ردیفها تعدادی حروف وجود داشته باشد و حروف وسطی که در اطراف آنها حروف دیگری وجود دارد پرسیده شود . وقتی تنبلی چشم وجود دارد اگر حروف تک حرفی پرسیده شوند فرد آنها را بهتر می بیند و حروف آخر ردیفها هم به همین دلیل بهتر دیده می شوند و اگر فقط آنها پرسیده شوند میزان دید اندازه گیری شده واقعی نمی باشد و بیش از حد واقعی می باشد.

درکودکانی که هنوز جهات را نشان نمی دهند می توان از شکلهایی که کودک می شناسد استفاده کرد و بهتر است قبل از تعیین دید با اشکال، آنها را به کودک آموزش داد.

در کودکان بهتر است به جای گفتن چپ و راست ، جهات با دست نشان داده شوند و هنگام آموزش نشان دادن جهات بهتر است این آموزش علاوه بر فاصله نزدیک در فاصله چند متری هم انجام شود تا کودک به تمرکز روی حروف در فاصله زیاد عادت کند.

هنگام بررسی دید باید مراقب باشیم که کودک از چشمی که قرار است بسته باشد نگاه نکند و ضمنا روی آن چشم فشار نیاورد چون تا مدت کوتاهی دید آن چشم تار باقی می ماند.