دید سه بعدی یعنی توانایی چشمها در دیدن سه بعدی اشیاء که لازم است هر دو چشم به اندازه کافی دید داشته باشند و همزمان انحرافی نداشته باشد و در سه ماهه اول زندگی تجربه دید دو چشمی داشته باشند.

برای بررسی دید سه بعدی در شیرخوارگی از کارت دید سه بعدی استفاده می شود که نیازی به عینک ندارد ولی دقت اندازه گیری دید سه بعدی با آن بالا نیست ولی در سنین بالاتر که کودک همکاری لازم برای زدن عینک مخصوص آزمایش دید سه بعدی را دارد از تستهای دقیق تر دید سه بعدی که نیاز به استفاده از عینک دارد، استفاده می گردد.